skontaktuj się z nami

Opis zasad współpracy kancelarii komorniczych jako podmiotów uprawnionych z KRD BIG S.A

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 389) [dalej: Ustawa] do otrzymywania informacji gospodarczych oraz informacji z rejestru zapytań, o którym mowa w art. 27 Ustawy są uprawnieni komornicy – w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami: egzekucyjnymi lub zabezpieczającymi albo wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub ze sporządzaniem spisu inwentarza.