skontaktuj się z nami

Wsparcie procesu windykacji

person image

Skuteczny i szybki proces windykacji należności coraz częściej decyduje o przewagach konkurencyjnych firm, a nawet ‘być albo nie być’ niektórych projektów biznesowych. 

Zmieniające się otoczenie prawne (w tym rosnące koszty prowadzenia windykacji - opłaty sądowe, koszty komornicze itp.) oraz biznesowe (niepewna sytuacja płatnicza konsumentów i wyższe koszty finansowania), powodują konieczność rewizji stosowanych procesów w obszarze ‘debt collection’.

Wsparcie działań windykacyjnych rozwiązaniami oferowanymi przez KRD BIG S.A. to niezwykle prosty, a zarazem efektywny sposób na skuteczną windykację.

Elastyczność działań, która wzbogaca proces, nie burząc jego głównych założeń, efektywność technologiczna (proste narzędzia umożliwiające zarządzanie sprawami zarówno poprzez API jak i ‘z poziomu Excela’), niskie koszty (brak opłat prowizyjnych), skuteczność (możliwość realnego wpływu na sytuację dłużnika) – to główne powody, dla których wpis dłużnika do KRD BIG S.A. stał się powszechnie stosowaną praktyką w postępowaniach windykacyjnych wielu branż.

Struktura danych w KRD BIG S.A. w podziale na źródło pochodzenia informacji

                    

Kluczowe elementy procesu upublicznienia dłużników w KRD BIG S.A.:

Wezwanie do zapłaty z klauzulą KRD BIG S.A.

Wysyłka wezwania do zapłaty sygnowana znanym na rynku logotypem KRD BIG S.A. i zawierająca klauzulę informującą o zamiarze przekazania danych dłużnika do rejestru jest pierwszym, skutecznym krokiem do zmotywowania dłużnika do spłaty należności.

Dopisywanie dłużników do KRD BIG S.A.

Umieszczanie informacji o dłużnikach w bazie danych Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. jest powszechną praktyką na polskim rynku. Jej celem jest skuteczne zmobilizowanie Klientów do spłaty należności poprzez poinformowanie pozostałych uczestników rynku o nierzetelnych płatnikach.

Dłużnicy dopisani do Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. tracą wiarygodność finansową, a w efekcie:
  • Banki lub instytucje finansowe mogą odmówić im udzielenia kredytu, pożyczki.
  • Mogą mieć problemy z uzyskaniem odroczonej płatności przy zakupach w internecie.
  • Mogą napotkać problemy w skorzystaniu z usług abonamentowych (telefon, telewizja, internet).
  • Wynajmujący lokal może odmówić im najmu lokalu.
  • Mogą pojawić się problemy z udzieleniem leasingu konsumenckiego.

Powiadomienie o dopisaniu do KRD BIG S.A.

To oficjalne pismo wysyłane do dłużnika, informujące go o dopisaniu do rejestru KRD BIG S.A. Wysyłka powiadomienia znacząco zwiększa skuteczność odzyskiwania należności oraz skraca czas oczekiwania na ich spłatę.
Powiadomienie-konsument_wzor__2019-1.png


KRD BIG S.A. wysyła w imieniu swoich Klientów ponad 1 MLN powiadomień rocznie
Zobacz, jak łatwo poradzisz sobie z zarządzaniem procesem windykacji z wykorzystaniem rozwiązań KRD BIG S.A.:
  •   Wpis dłużników za pośrednictwem panelu klienta:   Masowe zlecenia

  •   Zarządzanie sprawami poprzez API:   Nicci
Case studies

Case 01

więcej

Case 02

więcej