skontaktuj się z nami

Sprawdzenie konsumentów

person image

Sprawdzanie konsumentów w Krajowym Rejestrze Długów BIG S.A. jest podstawowym elementem oceny ryzyka i weryfikacji wypłacalności konsumenta. Jego celem jest zbadanie wiarygodności płatniczej Klienta i przeciwdziałanie wyłudzeniom.

To powszechna  praktyka rynkowa stosowana m.in. przed udzieleniem kredytu, pożyczki, odroczonych płatności w internecie, wynajęciem mieszkania czy przy podpisaniu umowy abonamentowej.  Uzyskane w ten sposób informacje, pozwalają na stworzenie lepszego obrazu konsumenta, pomagają w podjęciu decyzji o nawiązaniu współpracy i jej warunkach (okresy płatności, formy zapłaty, itp.). Dobra ocena wiarygodności płatniczej Klientów pozwala na zmniejszenie kosztów działań windykacyjnych oraz minimalizowanie ryzyka zawieranej transakcji.

Dostępne metody weryfikacji Klienta pozwolą wykonać zarówno kilkadziesiąt czy kilkaset operacji miesięcznie (intuicyjne rozwiązania webowe dostępne z poziomu przeglądarki internetowej), jak i dziesiątki tysięcy weryfikacji (API i elektroniczne protokoły wymiany danych). Dostarczają danych w czasie rzeczywistym (tryb pytanie – odpowiedź), pozwalają również na weryfikację wybranych grup klienckich (transzowe pobieranie danych).

Dane pochodzące z bazy KRD BIG S.A. dostarczane są

24h / 7 dni w tygodniu.


Sprawdzenie kilkudziesięciu agentów ubezpieczeniowych, kilkuset transakcji pośrednictwa finansowego, kilkunastu tysięcy zakupów z odroczoną płatnością w internecie czy kilkudziesięciu tysięcy aplikacji kredytowych nie stanowi problemu.

Szczegółowe informacje w zakresie dostępnych rozwiązań i stosowanych technologii znajdują się tutaj.

Kto korzysta z danych o konsumentach?

                     
Case studies

Case 01

więcej

Case 02

więcej