skontaktuj się z nami

Wsparcie procesu windykacji

person image

Skuteczny i szybki proces windykacji należności coraz częściej decyduje o przewagach konkurencyjnych firm, a nawet ‘być albo nie być’ niektórych projektów biznesowych.

Zmieniające się otoczenie prawne, w tym rosnące koszty prowadzenia windykacji (opłaty sądowe, koszty komornicze itp.) oraz biznesowe, czyli niepewna sytuacja wielu branż i wysokie koszty zabezpieczeń transakcji lub ich zupełny brak, powodują konieczność rewizji stosowanych procesów w obszarze ‘debt collection’.

Wsparcie działań windykacyjnych rozwiązaniami oferowanymi przez KRD BIG S.A. to niezwykle prosty, a zarazem efektywny sposób na skuteczną windykację.

Elastyczność działań, która wzbogaca proces, nie burząc jego głównych założeń, efektywność technologiczna (proste narzędzia umożliwiające zarządzanie sprawami zarówno poprzez API jak i ‘z poziomu Excela’), niskie koszty (brak opłat prowizyjnych), skuteczność (możliwość realnego wpływu na sytuację dłużnika) – to główne powody, dla których wpis dłużnika do KRD BIG S.A. stał się powszechnie stosowaną praktyką w postępowaniach windykacyjnych wielu branż.

Struktura danych w KRD BIG S.A. w podziale na źródło pochodzenia informacji

                     

Kluczowe elementy procesu upublicznienia dłużników w KRD BIG S.A.:

Wezwanie do zapłaty z klauzulą KRD BIG S.A.

Wysyłka wezwania do zapłaty sygnowana znanym na rynku logotypem KRD BIG S.A. i zawierająca klauzulę informującą o zamiarze przekazania danych dłużnika do rejestru jest pierwszym, skutecznym krokiem do zmotywowania dłużnika do spłaty należności.

Dopisywanie dłużników do KRD BIG S.A.

Umieszczanie informacji o dłużnikach w bazie danych Krajowego Rejestru Długów jest powszechną praktyką na polskim rynku. Jej celem jest skuteczne zmobilizowanie Klientów do spłaty należności poprzez poinformowanie pozostałych uczestników rynku o nierzetelnych płatnikach.

Dłużnicy dopisani do Krajowego Rejestru Długów tracą wiarygodność finansową a w efekcie:
  • Bank lub instytucje finansowe mogą odmówić im udzielenia kredytu lub pożyczki.
  • Mogą mieć ograniczoną zdolność korzystania m.in. z usług: leasingu, faktoringu, kredytów obrotowych.
  • Partnerzy biznesowi mogą odmówić im odroczonych terminów płatności.
  • Mogą napotkać problem z wynajmem maszyn, urządzeń, nieruchomości, etc.
  • Mogą być wykluczeni z usługi ubezpieczenia należności czy faktoringu.

Powiadomienie o dopisaniu do KRD BIG S.A.

To oficjalne pismo wysyłane do dłużnika, informujące go o dopisaniu do rejestru KRD BIG S.A. Wysyłka powiadomienia znacząco przyspiesza czas odzyskiwania należności.
Powiadomienie-przedsiebiorca-wzor_2019-1-(3).png


KRD BIG S.A. w imieniu swoich Klientów wysyła 

ponad 1 mln powiadomień rocznie!Zobacz, jak łatwo poradzisz sobie z zarządzaniem procesem windykacji z wykorzystaniem rozwiązań KRD BIG S.A.:

  •   Zarządzanie sprawami poprzez API:   Nicci
Case studies

Case 01

więcej

Case 02

więcej