skontaktuj się z nami

Sprawdzenie przedsiębiorców - Raport Rozszerzony

person image


Mając na uwadze wygodę naszych Klientów, podstawowy Raport KRD BIG S.A. o przedsiębiorcy wzbogacamy o dodatkowe dane uzupełniające – wspierające proces oceny Klienta.

Wszystkie informacje w jednym miejscu

Poza najważniejszą informacją dotyczącą występowania problemów płatniczych sprawdzanego przedsiębiorstwa, zbieramy również kluczowe dane bazowe takie jak:
  • Status działalności i wiek firmy (dane z KRS, CEIDG, REGON).
  • Reprezentacja, kapitał zakładowy, PKD.
  • Powiązania kapitałowe i osobowe.
  • Weryfikacja zadłużenia podmiotów powiązanych.
  • Wyniki finansowe.
  • Informacje o postępowaniu komorniczym, naprawczym, restrukturyzacyjnym.

NOWOŚĆ w raporcie

E-(3).jpg

Analiza wiarygodności płatniczej
 to usługa polegająca na analizie podmiotu niebędącego konsumentem pod kątem jego wiarygodności płatniczej, czyli zdolności do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań płatniczych oraz określeniu poziomu prawdopodobieństwa (ryzyka) wpisania tego podmiotu do Rejestru Dłużników KRD na określoną kwotę.