skontaktuj się z nami

Sprawdzenie przedsiębiorców

person image

Sprawdzanie firm

Sprawdzanie przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Długów BIG S.A. jest podstawowym elementem oceny ryzyka i weryfikacji wypłacalności przedsiębiorców, którego celem jest badanie wiarygodności płatniczej i przeciwdziałanie wyłudzeniom. Jest też powszechnie stosowaną praktyką rynkową przed udzieleniem kredytu czy odroczonej płatności za sprzedane towary i wykonane usługi.

Uzyskane w ten sposób informacje, pomagają w podjęciu decyzji o nawiązaniu współpracy i jej warunkach (okresy płatności, formy zapłaty, zabezpieczenia itp.).

Mimo szeregu rozwiązań dostępnych na rynku usług B2B – sprawdzenie kontrahenta w bazie KRD BIG S.A. jest wciąż jednym z podstawowych narzędzi stosowanych w branżach, w których pojawia się szeroko rozumiany ‘kredyt’ (zarówno ten bankowy jak i związany z odroczonym terminem płatności).
Zarządzanie
wierzytelnościami
FMCG
Rolnictwo
Branża budowlana
Paliwa
Sądy
Urzędy
Samorządy
Komornicy
Energetyczny
Gazowniczy
Spożywczy
Farmaceutyczny
Transport
Nieruchomości
Telewizja
Internet
Telefon
Banki
Leasingi
Pożyczki
Ubezpieczenia
Faktoring
Weryfikacja firm w bazie KRD dotyczy zarówno kontrahentów objętych ubezpieczeniem należności czy faktoringiem (w ten sposób minimalizowane jest ryzyku poniesienia kosztu udziału własnego w szkodzie oraz ew. wzrostu składek będącego następstwem szkód),  jak i tych, którzy pozostają poza ubezpieczonym portfelem.

Często to właśnie brak możliwości objęcia kupującego dodatkowym zabezpieczeniem (klienci ‘zbyt młodzi’, ‘zbyt mali’, ‘nienazwani’, ‘z ryzykownych branż’ itp.), jego wysoki koszt czy poważne ograniczenie wysokości finansowania stają na przeszkodzie w zawieraniu transakcji i ograniczają wysokość sprzedaży.

Sprawdzenie kontrahentów w bazie KRD BIG S.A. istotnie ułatwia przedsiębiorcom ocenę ryzyka związanego z daną transakcją. Przejrzystość danych, precyzyjny zakres, źródło pochodzenia informacji (dane z rynku czyli ‘o przedsiębiorcy od przedsiębiorcy’, z kluczowych branż, nierzadko od ‘konkurencji’), ich aktualność - to najważniejsze z powodów, dla których tak wiele firm z obszaru B2B na stałe wprowadziło je w proces oceny Klienta.

Dostępność informacji (dane dostępne ‘na klik’: 24/h i siedem dni w tygodniu) oraz łatwość w dostępie do danych (raporty www dostępne z poziomu przeglądarki internetowej, API dla firm wymagających integracji danych z własnym CRM) to również istotne elementy sprawiające, iż dane z KRD trafiają praktycznie do wszystkich branż, gdzie pojawia się ‘kredyt’, stanowiąc jedno z najważniejszych źródeł danych w obrocie gospodarczym.

Dobra ocena wiarygodności płatniczej Klientów pozwala na zmniejszenie kosztów działań windykacyjnych oraz minimalizowanie ryzyka zawieranej transakcji.


Szczegółowe informacje w zakresie dostępnych rozwiązań i stosowanych technologii znajdują się tutaj.

Kto korzysta z danych o przedsiębiorcach?

Case studies

Case 01

więcej

Case 02

więcej